Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250

Home » Portfolio Items » Sistemet e paneleve diellore auroSTEP plus 2.250

auroSTEP plus 2.250

Me depozitë bivalente të ujit të ngrohtë sanitar

 • Kontrolli i paneleve diellore me sensor të depozitës dhe të pasqyrës.
 • Dy pasqyra të sheshta auroTHERM  klasike  VFK 135  VD,  me serpentinë absorbuese dhe strukturë xhami të sigurtë.
 • Depozitë e ujit të ngrohtë bivalente (dy serpentina).
 • Depozitë dhe pasqyrë e sistemit të paneleve diellore e mbidimensionuar.
 • Pompa e paneleve diellore.
 • Instalimi i pasqyrave në çati të sheshtë, krahë për krahë.
 • Opsioni i ngrohjes ndërmjet kaldajës me gaz “VU”, atmoVIT.
 • Valvul sigurie e sistemit të paneleve diellore.
 • Sistem shkarkimi pa “drain back”, pa enë zgjerimi dhe valvul shfryrëse të ajrit.
 • Fluid për sistemin e panelit Diellor.
 • Instalimi i pasqyrave në çati këndore, instalim vertikal, krahë për krahë.

 

 

 

 

 

 

OverviewDownloads
Overview

Depozitë bivalente 250 litra/ pasqyra vertikale/ instalimi në çati të sheshtë

Sistemi auroSTEP plus 2.250 P VF, me pompë 12 metra, instalimi i pasqyrave në çati të sheshtë

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VIH SN 250/3 iP Depozitë diellore bivalente 250 litra 0010010444
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave 0020143733
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020092558
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020092558
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Shina për montimin e pasqyrës VFK 135 VD, në çati të sheshtë 0020137774
Total:

Aksesorë të kërkuar                                                                                                          Aksesorët e mundshëm:

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)                                                                  1. Tub fleksibël 2 në 1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Opsioni a) dhe b)                                                                                                                                        2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

a) Tabelat për vendosjen e peshave për sigurinë e skeletit, nr. serie 0020137768 (3x)                   3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

b) Vida për fiksimin e skeletit,  nr. serie 0020146025 (3x)

Legjenda:

 • Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 • Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:12m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m

Depozitë bivalente 250 litra / pasqyra vertikale / instalimi në çati të pjerrët

Sistemi auroSTEP plus 2.250 P VF, me pompë 12 metra,  instalimi i pasqyrave në çati të pjerrët

Përbërësit e sistemit Përshkrimi Nr. serie    
VIH SN 250/3 iP Depozitë diellore bivalente 250 litra 0010010444
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
auroTHERM VFK 135 VD Pasqyra diellore me serpentinë absorbuese 0010010204
Kompleti i lidhjes hidraulike të dy pasqyrave, sensori i pasqyrave 0020143733
Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët 0020059899
Shina për montimin e pasqyrave VFK 135 VD në çati të pjerrët 0020059899
Total:
Aksesor të kërkuar

1. Grupi i sigurisë së depozitës, nr. serie 305827 (1x)

2. Skelet, varet nga lloji i çatisë (2x), montimi i një pasqyre

Aksesorët e mundshëm:

1. Tub fleksibël 2 në 1 (Ø 8,4 mm) për linjat dërgim/kthim

2. Valvul termostatike, nr. serie 302040

3. Enë zgjerimi e ujit të ngrohtë

Legjenda:

 • (1) Pjerrësia maksimale e pasqyrës 30º e pozicionuar nga jugu, mbulimi vjetor diellor 60% dhe shkalla e shfrytëzimit të sistemit 30%, që do të thotë rrezatimi diellor vjetor 1500 kWh/m2

Shënim:

 • Instalimi i pasqyrës së sheshtë VFK 135 VD vetëm vertikalisht.
 •  Maksimumi i lartësisë ndërmjet kreut të pasqyrave dhe fundit të depozitës:12m
 • Gjatësia maksimale horizontale: 10m
 • Pjerrësia minimale horizontale: 4%
 • Gjatësia maksimale e tubit dërgim+rikthim: 20 m + 20 m