Al-Nobel
Staf i kualifikuar
Stafi teknik i kompanisë ka zhvilluar kurse për të qenë kurdoherë të gatshëm në nevojat e tregut.
Certifikime
Kompania eshte certifikuar sipas standarteve ndërkombëtare për produktet e saj.
Shërbimi jonë
AL-Nobel është i profilizuar në fushën e tregëtimit, montimit të materialeve të sistemeve ngrohje- ftohje dhe paneleve diellore.
Kush jemi

AL-Nobel është i profilizuar në fushën e tregëtimit, montimit të materialeve të sistemeve ngrohje- ftohje dhe paneleve diellore. Tek AL-Nobel mund të gjeni të gjithë gamën e rakorderive për instalimin e impianteve individuale dhe qendrore të ngrohjes. Të gjitha llojet e tubacioneve që përdoren për instalimin e këtyre sistemeve. Rruga e AL-Nobel po përparon shumë shpejt drejt vizionit dhe qëllimit final: arritja e aftësive profesionale falë bashkëpunimit me kompani prestigjoze në Greqi, Itali, Gjermani.

Partnerët tanë