Shërbimet

Home » Shërbimet

Kompania AL-NOBEL tregton të gjithë gamën e sistemeve të ngrohjes si: kaldaja me gaz dhe naftë të të gjitha fuqive; tubacionet e impianteve si: tuba bakri, çeliku, alumini dhe plastikë; rakorderi për të gjitha llojet e tubave; Tuba te ndryshem,Bolier me gaz,pompe ngrohje,panele diellore qendrore,kaldaje murale me gaz,kaldaje murale me nafte,Instalime sistemesh,Panel diellor i tipit kolektor,Tuba per instalime impiantesh ngrohje ftohje,Rakorderi celiku me vidhosje dhe saldim,Tuba dhe rakorderi zingato,Tuba dhe rakorderi plastike,Tuba dhe rakorderi shkarkimi,Tuba dhe rakorderi bakrinjë gamë të gjerë radiatorësh: alumini, çeliku, gize dhe radiatorë të ndryshëm dekorativë; sisteme ftohje-ngrohje me chiller dhe fancoil; kondicionerë të të gjitha fuqive; split, dollape, qendrore, tubacionet dhe aksesorët e instalimit të tyre; panele diellore për ujë sanitar. Bolierë për sisteme qëndrore nga 200-2000 litra, bolierë elektrik nga 10-120 litra, oxhak për sisteme ngrohje dhe shumë materiale të tjera.

Asistencë e vazhdueshme.Produktet te garantuaraMendime Inovative
Asistencë e vazhdueshme.
Asistencë e vazhdueshme
Stafi teknik i kompanisë ka zhvilluar kurse për të qenë kurdoherë të gatshëm në nevojat e tregut. Jemi në çdo moment pranë jush.

Produktet te garantuara
AL-Nobel vazhdon qëllimet e saj mbi cilësinë, garancinë dhe shërbimin ndaj klientit.

Mendime Inovative
Mendime Inovative