Kaldo

Home » Portfolio Items » Kaldo

b777

Kaldo, një radiator bërë nga alumini die-cast, krijon një ekuilibër të kënaqshëm me format e saj të rrumbullakosura dhe pamjen e përgjithshme harmonike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DownloadsOverview
Overview
d777