geoTHERM VWW

Home » Portfolio Items » geoTHERM VWW

geoTHERM 6-46kWPompa nxehtësie ujë/ujë

– Ngrohje me burim gjeotermal.
– Trup pune R  407  C.
– Teknologji me performancë të lartë energjie të koeficientit „COP“.
– Niveli i ulët i zhurmës.
– Funksionim i thjeshtë sipas parimit „ktheu & kliko“.
– Rregullues i integruar i parametrave atmosferik, me ekran të madh grafik.
– Ngrohës elektrik i integruar për fluidin në qarkullim (2/4/6 kW).
– Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë, falë lidhjeve fleksibël.
– Kondesator dhe avullues të mirë izoluar.
– Sensor të shumtë të qarkut të sistemit të ngrohjes (matje e vazhdueshme e presionit, monitorim i fazave në vazhdueshmëri të punës, mbrojtje nga ngrirja).
– Kompresor “Scroll“ me efiçencë të lartë.
– Dy pompa të integruara me rregullim elektronik.
– Temperatura maksimale e ujit 62 ºC.
– Monitorim i pajisjes.
– Pompë qarkulluese me integrim në pjesën e burimit të nxehtësisë dhe në pjesën e sistemit qarkullues.
– Klasa A e energjisë modeli VWW  61/3…VWW  171/3).

 

 
 

 

OverviewDownloads
Overview
Përshkrimi Pesha
në kg
Kapaciteti i ngrohjes në kW  ( dalje/hyrje )1 Koeficienti iperformancës COP Nr. serie
geoTHERM,ujë/ujë
VWW 61/3 139 8,2/1,6 5,2 0010013384
VWW 81/3 146 11,6/2,1 5,5 0010013385
VWW 101/3 149 13,9/2,6 5,3 0010013386
VWW 141/3 167 19,6/3,7 5,3 0010013387
VWW 171/3 174 24,3/4,6 5,3 0010013388
 
VWW 220/2 310 30,2/5,5 5,5 0010006694
VWW 300/2 324 42,4/7,5 5,7 0010006695
VWW 380/2 344 52,3/9,4 5,5 0010006696
VWW 460/2 367 64,7/12,0 5,4 0010006697