geoTHERM VWS

Home » Portfolio Items » geoTHERM VWS

geoTHERM 6-64kW

 

Pompa nxehtësie gjeotermale me ujë

–  Energjia akumulohet nga sipërfaqja e paneleve ose sonda e zhytur.
–  Trupi i punës R 407 C.
–  Teknologji me performancë të lartë energjie të koeficientit „COP“.
–  Niveli i ulët i zhurmës.
–  Funksionim i thjeshtë sipas parimit „ktheu & kliko“.
–  Rregullues i integruar i parametrave atmosferik, me ekran të madh grafik.
–  Ngrohës elektrik i integruar për fluidin në qarkullim (2/4/6 kW).
–  Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë falë lidhjeve fleksibël.
–  Kondesator dhe avullues të mirëizoluar.
–  Sensorë të shumtë të qarkut të sistemit të ngrohjes (matje e vazhdueshme e presionit, monitorim i fazave në vazhdueshmëri të punës, mbrojtje nga ngrirja).
–  Kompresor “Scroll” me efiçencë të lartë.
–  Dy pompa të integruara me rregullim elektronik.
–  Temperatura maksimale e ujit 62ºC.
–  Mbledhës kapilar (i disponueshëm si aksesor) për pompën e nxehtësisë 8 dhe 10 kW, montim horizontal duke kursyer hapësirë në instalim.
–  Lidhje e përgatitur për të lidhur pompën e nxehtësisë me depozitën e jashtme.
–  Funksion i mundshëm me përdorimin e aksesorëve të “ftohjes pasive”.
–  Pompë qarkulluese e integruar.
–  Klasë A e energjisë (modeli  VWS  61/3..VWS  171/3).

 

 

 

 

 

OverviewDownloads
Overview
Përshkrimi Pesha në kg  Kapaciteti i ngrohjes në kW  ( dalje/hyrje ) Koeficienti i performancës COP Nr. serie
geoTHERM,gjeotermal / ujë
VWS 61/3 141 5,9/1,4 4,3 0010013379
VWS 81/3 148 8,0/1,9 4,3 0010013380
VWS 101/3 152 10,4/2,4 4,4 0010013381
VWS 141/3 172 13,8/3,2 4,3 0010013382
VWS 171/3 179 17,3/4,1 4,3 0010013383
VWS 220/2 341 22,1/4,9 4,5 0010006690
VWS 300/2 359 30,5/6,5 4,7 0010006691
VWS 380/2 386 38,7/8,4 4,6 0010006692
VWS 460/2 414 45,5/10,1 4,5 0010006693