atmoTEC/turboTEC plus

Home » Portfolio Items » atmoTEC/turboTEC plus

atmoTEC-turboTEC plusKaldajë murale me gaz seria plus, për ngrohje dhe prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar

–  Pajisja vlerësohet *** për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar (referuar  EN  13203).

–  “AquaSensor”, siguron një temperaturë konstante të ujit të ngrohtë sanitar në varësi të prurjes, (prurja minimale  1,5  l/min).

–  Paneli lejon një zgjedhje të temperaturës sipas dëshirës për ujin e ngrohtë.

–  Mbrojtja:  Testi  IP  X4D,  mungesa e ujit, kundër ngricave, thyerjeve.

–  Djegësi me modulim automatik.

–  Ekran i madh LCD për të monitoruar gjendjen e funksionimit të pajisjes (me sistemin dixhital të informacionit analitik “DIA”).

–  Derë e përparme metalike.

–  Kuadër elektrik eBUS, për të përmirësuar komunikimin midis pajisjeve dhe kontrollit.

–  Valvul sigurie e rregullueshme.

–  Pompë qarkulluese e integruar automatike me dy shpejtësi, me enë zgjerimi,ventilim automatik të shpejtë, sensor matje për presionin e ujit dhe valvul sigurie.

–  Lidhja me pusin: sensor të kapjes së tymit , “AtmoGuard” me funksion shtesë

për mbrojtjen nga tymi tё ambienteve me presion negativ, të lidhur me oxhak të fshehur.

–  lnstalim fleksibël i pajisjes: Me mbështetëse të rregullueshme, me profil të integruar, me 100% montim vertikal në mur.

OverviewDownloads
Overview
   Model

 

i

 

 

 

Kapaciteti termik

në dalje,

kW (80/60°C)

Kapaciteti

termik i ujit të ngrohtë, kW

Specifikime

të prurjes së ujit(LiT=45 K)

l/min

Pesha

në kg

Gjatësi/gjerësi/

/thellësi, mm

Nr. serie    
atmoTEC plus (gaz natyror)
VUW SOE

200-5 H

7,7-20,0 20,0 9,6 31 800/440/338 0010003303
VUW SOE

240-5 H

9,6-24,0 24,0 11,4

η

32 800/440/338 0010003304
VUW SOE

280-5 H

10,9-28,0 28,0 13,4 33 800/440/338 0010003305
turboTEC plus (gaz natyror)
VUW SOE

202-5 H

6,8-20,0 20,0 9,6 35 800/440/338 0010003306
VUW SOE

242-5 H

8,1-24,0 24,0 11,4 36 800/440/338 0010003307
VUW SOE

282-5 H

9,5-28,0 28,0 13,4

η

37 800/440/338 0010003308
VUW SOE

322-5 H

10,6-32,0 32,0 15,3 38 800/440/338 0010003309
turboTEC plus (gaz natyror)
VUW SOE

242-5 B/P

8,1-24,0 24,0 11,4 36 800/440/338 0010003336
VUW SOE

282-5 B/P

9,5-28,0 28,0 13,4 37 800/440/338 0010003338
Modifikime me H në PB për atmo/turboTEC PLUS VU/VUW 32kW, 36kW 0020053226
Modifikime me H në PB për atmo/turboTEC PLUS VU/VUW 11kW, 20kW, 24kW, 28kW 0020053224
Modifikime me PB në H për atmo/turboTEC PLUS VU/VUW 11kW, 20kW, 24kW, 28kW, 32kW, 36kW 0020048925
Downloads