Advantix Bathroom Drain

Home » Portfolio Items » Advantix Bathroom Drain

 

Advantix Bathroom Drain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advantix Bathroom Drain

 

Të dhëna teknike
• Shkarkimi max: 0.9 l/s
• Dimensione: 100×100 mm
• Pesha Mbajtese K: 300kg
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Instalim i thjeshte
• Kualitet i larte i materialeve plastike dhe celikut
• Përshtatet shumë lehtë (rrotullohet)
• Pastohen me lehtësi
• Sistemi totalishtë i vulosur