UPS Solar 25-120 180

Home » Portfolio Items » UPS Solar 25-120 180

solar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pompat UPS Solar janë të përshtatshme për qarkullimin e ujit në
    Sistemet  termike për ngrohje.
  • Pompat UPS Solar janë të tipit te rotorit te konservuar , dmth pompë dhe motor formojnë një njësi integrale pa bosht.
  • Temperatura deri ne 95 ° C