turboMAG

Home » Portfolio Items » turboMAG

turboMAG

 

Kaldajë gazi murale për ngrohjen e ujit

  • Vënia në punë e pajisjes me elektroda.
  • Modul për ndezje.
  • Komponentë hidraulikë prej bronxi.
  • SUPRAL®  veshje mbrojtëse për shkëmbyesin e nxehtësisë kundër Korrozionit.
  • Temperatura e ujit.

    Sensor i tymit të gazrave

  • Dhoma e vakumit me ventilator, siguron pavarësi nga ajri i dhomës
  • Kabllo i lidhjes me rrjetin 220 V/50 Hz

 

 

 

 

OverviewDownloads
Overview
Model Fuqia

nominale

(kW)

Prodhimtaria

e ujit të

ngrohtë

(T 25 K,

l/min)

Presioni minimal i punës së

ujit (T 

50K)

  Gjatësi/gjerësi/

thellësi,

mm

Pesha,

kg

Lloji i

gazit

 

Nr. serie    
Kaldajë gazi për ngrohjen e ujin në mënyrë të menjëhershme, për lidhje në fasadë
MAG INT

11-2/0 H

5,8-19,2 2,2-6,5 0,2 682/352/266 21,4 H 311480    
MAG INT

14-2/0 H

7,3-24,4 2,2-8,0 0,2 682/352/266 21,4 H 311482    
Model Numër serie Çmimi (€) (pa TVSH)  
turboMAG 11/14-2/0 H 311801 159,00  
Downloads