SP-NE

Home » Portfolio Items » SP-NE

SP-NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP-NE

Të dhëna teknike
• Prurja max: 22 m3 / h
• Lartesia max: 140 m
• Temp. e Lengut : 0-40 ° C
• Instalimi ne thellësi max: 100 m.
Aplikime
• Pompimi i ujërave nëntokësore të ndotura
• Marrja e mostrave (kampioneve ne gjeoteknike)
• Pompimi përmirësuese.
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Integruar me mbrojtje ndaj punes ne te thate
• Mbrojtja nga mbi temperature
• Mbrojtje nga tensioni
• Efikasitet të lartë