Sololift

Home » Portfolio Items » Sololift

sololift

Sololift

Të dhëna teknike
•Prurja max: 1.1 l/s (3.95 m3 /h),
•Lartesia max: 6 m
•Temp Likuid: 35 ° C
•Hyrja diam: DN 100/40
•Dalja diam: DN 25/32
Aplikime
• WC te ndryshme
• Integrim të lehtë në mur
• Ujrat e makinave larese
• Ujrat e bardha
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Mbrojtje termike
• Nivel i ulet i zhurmes
• Sherbim i thjeshte
• Lidhje e lehte me pajisjet