Pipe Odour Trap

Home » Portfolio Items » Pipe Odour Trap

Pipe odour trap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipe Odour Trap

Përdoret në lavamane për drenazhimin e ujit horizontal

Të dhëna teknike

•Materiali Krom  (i kromuar)
•Lidhja me  DN 32
•Cilësi të kontrolluar në përputhje me EN 274