NK

 

Pump NK

Të dhëna teknike
Prurja max. 1170 m3 /h
Presion max: 160 m
Temp Likuid: -25 deri 140 ° C
Aplikime
• Sistemet industriale
• Sistemet e furnizimit me ujë
• Sistemet e ajrit kondicionuar
• Sistemi i ftohjes
• Sistemet e larjes
• Sistemet zjarrfikëse
• Sistemet e tjera industriale
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Standardizimi sipas EN ISO
• Dizajni Fuqishme
• Standard motor
• Robust