Multilift MDG

Home » Portfolio Items » Multilift MDG

Multilift MDG

 

Multilift MDG

Të dhëna teknike
•Prurja max: 4.8 l/s (17.3 m3 /h),
•Lartesia max: 45 m
•Temp Likuid: 0-40 ° C
•Shkarkimi diam: DN 80
Aplikime
• Një/disa familje
• Shtepi pushimi
• Restorante
• Hotele
• Sistemet e gropave septike
• Sistemet filtrim.
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Mbrojtje termike
• Sistem grires
• Pompe e dyfishte (double)
• Pompim i grimcave deri në 50 mm
• Tank volum 93 litra
• Helikat VORTEX
• Kosto të ulët operative
• Lidhja fleksibile me tub
• Panel kontroli LC
• Sensor alarmi Min Max
• Sensor alarmi pas nivelit Max
• Përzgjedhja e rivendosjes automatik-alarm
• Përzgjedhja midis niveleve të ndryshme të fillimit
• Startimi max eshte 60 here ne nje ore
• Tregues operativ
• Tregues i alarmit