Kontroll Dozimi DIP

Home » Portfolio Items » Kontroll Dozimi DIP

Control Dosing DIP

Panel Kontolli per pompat e Dozimit DIP

Të dhëna teknike
Parametrat ndyshues:
DIP:
1: Cl2, ClO2 ose O3
2: pH
3: redoks (ORP).
Aplikime
Instrumenton në proceset e dezinfektimit:
• ujë të pijshëm
• ujë industrial
• ujërave të zeza (vetëm rrjedhëse)
• ujit pishinë.
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Perdorim i lehte
• Kalibrim me çek besueshmërie qe parandalon gabimet nese ndodhin.
• Menu ku aplikohen me shume gjuhe te huaja.
• Vetë-monitorim dhe siguron cilësinë e shkëlqyer të ujit në të gjitha kohët.