geoTHERM exclusiv VWS

Home » Portfolio Items » geoTHERM exclusiv VWS

geoTHERM Exclusive1
Pompa nxehtësie gjeotermale/ujë, me depozitë të integruar dhe me funksion të ftohjes pasive

–  Energjia e akumuluar nga sipërfaqja e panelit diellor ose sonda e zhytur.
–  Trup pune R  407  C.
–  Teknologji me performancë të lartë energjie të koeficientit „COP “.
–  Niveli i ulët i zhurmës
–  Funksionim i thjeshtë sipas parimit „ktheu & kliko“.
–  Rregullues i integruar i parametrave atmosferik, me ekran të madh grafik.
–  Ngrohës elektrik i integruar për fluidin në qarkullim (2/4/6 kW).
–  Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë, falë lidhjeve fleksibël.
–  Kondesator dhe avullues të mirëizoluar.
–  Sensorë të shumtë të qarkut të sistemit të ngrohjes (matje e vazhdueshme e presionit, monitorim i fazave në vazhdueshmëri të punës, mbrojtje nga ngrirja).
–  Kompresor “Scroll“ me efiçencë të lartë.
–  Dy pompa të integruara me rregullim elektronik.
–  Temperatura maksimale e ujit 62º C.
–  Volumi i depozitës prej çeliku 175  l.
–  Pajisje me ftohje pasive (shkëmbyes shtesë, pompë qarkulluese dhe valvul përzierëse).
–  Pompë qarkulluese me integrim në pjesën e burimit të nxehtësisë dhe në pjesën e sistemit qarkullues.
–  Klasa A e energjisë (VWS/3).

 

 
 

 

OverviewDownloads
Overview
Përshkrimi Pesha
në kg
Kapaciteti i ngrohjes në kW  ( dalje/hyrje )1 Koeficienti i
performancës COP
Kapaciteti maksimal i ftohjes pasive në kW2 Nr. serie
geoTHERMeskcluziv,me depozitë të integruar  tokë / ujë, me ngrohje dhe ftohje
VWS 63/3 216 5,9/1,4 4,3 3,8 0010013376
VWS 83/3 224 8,0/1,9 4,3 5,0 0010013377
VWS 103/3 227 10,4/2,4 4,4 6,2 0010013378

1 BO/W35 ∆T 5K-EN 14511
2  Linja e dërgimit 18º C / Linja e kthimit 22º C