climaVAIR pro VAI 6

Home » Portfolio Items » climaVAIR pro VAI 6

image1Njësitë e ajrit të kondicionuar me rregullim të shpejtësisë “inverter”

–  Komfort i lartë dhe kursim energjie, falë teknologjisë inverter DC.
–  Rendiment i lartë energjetik A/A+/A++, në përputhje me normat e reja.
Europiane ErP 2014.
–  Monitor dixhital me ngjyra LC.
–  Programin orar i pajisjeve të ajrit të kondicionuar.
–  Funksioni-gjumë: rregullim automatik i temperaturës së dhomës, në përputhje me temperaturën më të ulët të trupit të njeriut.
–  Funksioni ndezje e ngrohtë: parandalon nisjen e ventilatorit të brendshëm derisa avulluesi të jetë i ngrohur (në funksionin e ngrohjes).
–  Mundësi për të fikur monitorin në pajisjen e brendshme (përgjatë natës).
–  Funksion risetimi automatik: në rast se ndërpritet energjia elektrike, në kondicioner është aktiv një funksion i vendosjes së tij në punë, që me riardhjen e energjisë kondicioneri të riaktivizohet.
–  Funksioni i mbrojtjes nga ngrirja: nëse në regjimin e ngrohjes në këmbyesin e nxehtësisë së njësisë së jashtme do të kemi formimin të akullit,
pajisjet elektronike e zbulojnë këtë dhe nisin procesin e shkrirjes.
–  Mbrojtje e njësisë së jashtme ndaj korrozionit.
–  Funksioni “X-ventilator”: delagështimi i avulluesit të njësisë së brendshme pas ftohjes ose funksioni i delagështimit për të parandaluar korrozionin dhe formimin e baktereve.
–  Intervali i temperaturës së funksionimit të sistemit mono:
–  ftohje: -7 °C deri në +45 °C (me temperaturën min. të dhomës 16 °C)
–  ngrohje: -7 °C deri në +24 °C (me temperaturën max. të dhomës 30 °C)
–  Intervali i temperaturës se funksionimin te sistemit multi:
–  ftohje: 0 °C deri në +45 °C (me temperaturën min. të dhomës 16 °C)
–  ngrohje: -10 °C deri në +24 °C (me temperaturën max. të dhomës 30 °C)

 

 

DownloadsOverview
Overview