atmoCRAFT

Home » Portfolio Items » atmoCRAFT

atmoCRAFT

Kaldajë gazi me dy faza për sisteme ngrohjeje qendrore, me rendiment të lartë

  • Artikuj prej materiali gize të cilët sigurojnë jetëgjatësi.
  • Ndezje elektrike e kaldajës
  • Mundësi kombinimesh me depozita nga Vaillant,  me kapacitet nga 120 l deri në500 l.
  • Emetim të ulët (NOx<60 mg/kWh) ekologjik, me dy faza djegieje.
  • Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të gjithë komponentëve përbërës.
  • Djegës  me  dy  faza i cili hynë sekuencialisht (rrit rendimentin e punës).
  • Panel kontrolli dhe programim të njësisë murale.
  • Sistem prizash Pro E, për lidhjet elektrike të menjëhershme.
  • Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të gjithë komponentëve përbërës.

 

 

 

 

OverviewDownloads
Overview
Model   Fuqia termike

  në dalje, kW

  (80/60ºC)

   Fuqia termike

në hyrje kW (80/60ºC)

   Norma e

shfrytëzimit

%

 

Gjatësi/ Gjerësi/thellësi

mm

Pesha kg Nr. serie    
atmoCRAFT VK , kaldajë për ngrohjen qendrore me dy faza, me rendiment të lartë dhe me lidhje në oxhak vostupanjski kotao za centralno grijanje velikog uËina s prikljuËkom na dimnjak
atmoCRAFT

VK 654/9

65 70,7 92,5 1145/850/960 317 301928
atmoCRAFT

VK 754/9

75 81,5 92,5 1145/930/960 343 301929
atmoCRAFT

VK 854/9

85 92,4 92,5 1145/1010/960 369 301930
atmoCRAFT

VK 1054/9

105 114,0 92,5 1145/1170/960 421 301931
atmoCRAFT

VK 1154/9

115 125,0 92,5 1145/1250/960 447 301932
atmoCRAFT

VK 1304/9

130 141,3 92,5 1145/1410/960 499 301933
atmoCRAFT

VK 1504/9

150 163,0 92,5 1145/1570/960 550 301934
atmoCRAFT

VK 1654/9

165 179,3 92,5 1145/1730/1012 601 301935
Modifikime

në H në PB

–  Për atmoCRAFT VK 654/9… VK 1654/9 me nr. serie 178824, 1 copë.

–  Për modifikime të punës së gazit të lëngshëm, për kaldajat atmoCRAFT, llogariten më vete. Për çmimin kontaktoni Vaillant Ltd.

Downloads