atmoCRAFT VKM

Home » Portfolio Items » atmoCRAFT VKM

atmoCRAFT VKM

Kaldajë gazi me dy faza për sisteme ngrohje qendrore, me rendiment te lartë

  • Artikuj prej materiali gize të cilët sigurojnë jetëgjatësi.
  • Ndezje elektrike e kaldajës
  • Mundësi kombinimesh me depozita nga Vaillant,  me kapacitet nga 120 l deri në500 l.
  • Emetim të ulët (NOx
  • Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të gjithë komponentëve përbërës.
  • Djegës  me  dy  faza i cili hynë sekuencialisht (rrit rendimentin e punës).
  • Panel kontrolli dhe programim të njësisë murale.
  • Sistem prizash Pro E, për lidhjet elektrike të menjëhershme.
  • Instalim dhe mirëmbajtje e lehtë, falë punës së ngadaltë të gjithë komponentëve përbërës.

 

 

 

OverviewDownloads
Overview
Model Fuqia termike në

dalje, kW

(80/60ºC)

Fuqia termike

në hyrje kW

(80/60ºC)

Norma e shfrytëzimit %

(në 75/60° C)

Gjatësi/

Gjerësi/thellësi

mm

Pesha kg Nr. serie    
atmoCRAFT VKM, kaldajë qëndrore me dy faza, me rendiment të lartë të lidhur me oxhak (dy kaldaja të lidhura në seri

dhe kolektor të shkarkimit të gazrave)

atmoCRAFT

VKM

1304/9

130,0 141,4 92,5 1950/1830/960 634 301944
atmoCRAFT

VKM

1504/9

150,0 163,0 92,5 1950/1990/960 686 301945
atmoCRAFT

VKM 1704/9

170,0 184,8 92,5 1950/2070/960 738 301946
atmoCRAFT

VKM

2104/9

210,0 228,0 92,5 1986/2470/960 842 301947
atmoCRAFT

VKM

2304/9

230,0 250,0 92,5 1986/2550/960 894 301948
atmoCRAFT

VKM

2604/9

260,0 282,6 92,5 2026/3030/960 998 301949
atmoCRAFT

VKM

3004/9

300,0 326,0 92,5 2026/3190/960 1100 301950
atmoCRAFT

VKM

3304/9

330,0 358,6 92,5 2026/3510/1012 1202 301951
Modifikime

në H në PB

– Për atmoCRAFT VKM 1304/9…VKM 3304/9 me nr. serie 178824, 2 copë

– Për modifikime të punës së gazit të lëngshëm për kaldajat atmoCRAFT, llogariten më vete. Për çmimin, kontaktoni Vaillant Ltd.

Downloads