Advantix Vario Shower

Home » Portfolio Items » Advantix Vario Shower

Advantix Vario Shower channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advantix Vario Shower channel

Të dhëna teknike
• Shkarkimi max: 0.4-0.8 l/s
• Gjatësia L: 300-1200 mm
• Latësia H: 95-150mm
Karakteristikat dhe Përfitimet
• Instalim i thjeshte
• Kualitet i larte i materialit plastike
• Përshtatet shumë lehtë
• Pastohen me lehtësi
• Sistemi totalishtë i vulosur