Services

Home » Services

Kompania AL-NOBEL tregton të gjithë gamën e sistemeve të ngrohjes si: kaldaja me gaz dhe naftë të të gjitha fuqive; tubacionet e impianteve si: tuba bakri, çeliku, alumini dhe plastikë; rakorderi për të gjitha llojet e tubave; Tuba te ndryshem,Bolier me gaz,pompe ngrohje,panele diellore qendrore,kaldaje murale me gaz,kaldaje murale me nafte,Instalime sistemesh,Panel diellor i tipit kolektor,Tuba per instalime impiantesh ngrohje ftohje,Rakorderi celiku me vidhosje dhe saldim,Tuba dhe rakorderi zingato,Tuba dhe rakorderi plastike,Tuba dhe rakorderi shkarkimi,Tuba dhe rakorderi bakrinjë gamë të gjerë radiatorësh: alumini, çeliku, gize dhe radiatorë të ndryshëm dekorativë; sisteme ftohje-ngrohje me chiller dhe fancoil; kondicionerë të të gjitha fuqive; split, dollape, qendrore, tubacionet dhe aksesorët e instalimit të tyre; panele diellore për ujë sanitar. Bolierë për sisteme qëndrore nga 200-2000 litra, bolierë elektrik nga 10-120 litra, oxhak për sisteme ngrohje dhe shumë materiale të tjera.

Green BusinessInnovative ThinkingHigh SecurityInnovative Thinking
Green Business
Kujdesemi për ambjentin.
Enviroment Friendly Solutions

Innovative Thinking
Innovative Thinking.
Fresh & Different Approach

High Security
High Security

Innovative Thinking
Tab content