geoTHERM VWL BM/BB

Home » Portfolio Items » geoTHERM VWL BM/BB

geoTHERM VWL BM-BB

Pompa nxehtësie ajër/ujë, për ujin e ngrohtë sanitar

– Një gjeneratë e re e pompave të nxehtësisë ajër/ujë PTV.
– Dy modele VWL BM (me një shkëmbyes) dhe VWL BB(me dy shkëmbyes).
– Depozitë e ujit të ngrohtë me kapacitet 260 litra (VWL BM),ose 250 litra (VWL BB).
– Izolues termik CFC me trashësi 85 mm, që siguron humbje minimale tënxehtësisë.
– Përgatitje në sasi të mëdha të ujit.
– Në raste nevoje, uji i ngrohtë mund të bëhet me një ngrohës elektrik në 65ºC.
– Mundësia e ringrohjes nëpërmjet pajisjes Vaillant për ngrohje, ose panele diellore.
– Vendosja e vajit të agjentit ftohës që në fabrikë, i jep jetëgjatësi kompresorit.
– Instalim i shpejtë dhe i lehtë.
– Për të punuar kërkon një lidhje të vetme 230V/16A dhe një mbledhës për kondensatin.
– Funksionim shumë i lehtë.

 

 

 

 

 

 

 

OverviewDownloads
Overview
Përshkrimi Pesha në kg Fuqia nominale
 W
Fuqia nominale  T=30°C  kW Kapaciteti i depozitës
litra
Nr. serie
geoTHERM VWL, ajër/ujë
VWL BM/2 175 1680 20 260 0010012908
VWL BB/2 200 1680 20 250 0010012909